Skuffet over flere medier

Hva prioriterer mediene?

Dette innlegget er ikke ment til å være en direkte kritikk mot alle medier. Innlegget skal stille spørsmålstegn ved hvordan flere norske aviser prioriteter deres saker. Jeg skriver med bakgrunn i mine egne opplevelser fra da man selv var i kontakt med mange norske aviser. 
Først skal det sies at jeg er svært takknemlig for alle de avisene som faktisk har trykt artikkelen vedrørende Politihøgskolen sine fysiske opptakskrav. Disse er Varden, Trønder-Avisa, Innherred og Politiforum. Det var gledelig å høres deres engasjement for denne saken, og deres ønske om å videreformidle budskapet. 
Derimot har det vært spesielt én ting som har skuffet meg veldig i denne perioden. Det er flere aviser sin manglende motivasjon, vilje og åpenhet for denne saken. Å høre at aviser ikke har plass til saken, for deretter å se skriverier om Slik fikk Emma den perfekte Instagram, og Ex-on the beach deltaker positiv til plastisk kirurgi, er veldig uheldig. Det å stå opp for mennesker som trenger det, som denne saken handler om, må da være mer viktig enn disse nyhetene. Derfor stiller jeg spørsmålet om medier er bevisste angående hva de velger å trykke som en sak. For meg er det helt klart at de fleste aviser er mer opptatt av antall "klikk", enn å ta sitt ansvar på alvor ved å løfte frem en sak av dette innhold. 
For å komme med et eksempel; Adresseavisen. Dette er på mange måter min lokale avis, da jeg er født og oppvokst i Trondheim. Her har jeg også bodd i over 20 år, og man skulle dermed tro at avisen skulle ha interesse av et slikt engasjement. Det opplevde jeg at de aldri hadde. Etter å ha sendt artikkelen til Adresseavisen et par ganger, var svaret på mail slik; 
Hei Espen.Beklager, men vi må nok si nei til denne. Jeg synes som sagt at temaet er interessant, men det halter fortsatt for mye rent språklig.Synd, for jeg kunne egentlig ha tenkt med en tekst om dette.
Uten noe mer form for veiledning ble kontakten mellom meg og Adresseavisen etter hvert avsluttet. Hadde de ønsket å trykke saken, hadde det vært mer tilbakemelding. Jeg prøvde også å endre noe på det rent språklige, men det var ikke godt nok da heller. Dette går dessverre på manglende motivasjon, og det er veldig uheldig. Istedenfor trykkes det saker om Rosenborg i seksjonen "Meninger"
Denne sak, og det budskapet det står for, er under alle omstendigheter viktigere enn Rosenborg sin dårlige sesongstart.