Misvisende av Politihøgskolen

Skuffende av PHS

I sitt svar på min opprinnelige artikkel vedrørende opptakskravene, avsluttet Politihøgskolen som støtte for at kravene er lovlig, med å si at: "Dette understøttes også av de konklusjoner som er gjort av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) i tidligere klagesaker med påstand om diskriminering i forbindelse med opptak til politiutdanningen. I alle sakene er det konkludert med at Politihøgskolen ikke bryter loven".

Det er flere ting som jeg føler er svært viktig å få frem i lyset. Det første er at når Politihøgskolen bruker frasen "i alle sakene", får leserne umiddelbart et inntrykk av at det er mange saker som allerede har vært prøvd rettslig. Fasiten er imidlertid slik at det er kun 3 saker som tidligere har vært i Likestillings- og diskrimineringsombudet. For det annet skriver Politihøgskolen at der det er påstått "diskriminering i forbindelse med opptak", er det konkludert med at Politihøgskolen ikke bryter loven. Nok en gang blir dette misvisende. For en nøytral og utenforstående leser, vil man få inntrykk av at denne saken allerede er tapt. Grunnen for det er at de fysiske opptakskravene er blitt prøvd rettslig før, og Ombudet har konkludert med at kravene er i tråd med loven. Min kontakt med Ombudet har imidlertid gitt grunnlag for helt klare konklusjoner også her. Realiteten er at de tre sakene handlet om 1) Tidligere depresjon (Saksnummer: 14/286), 2) ADHD (Saksnummer: 09/1341) og 3) tidligere angstlidelse (Saksnummer: 15/993)


På møte den 1.april ba jeg om dokumentasjon fra Politihøgskolen som skulle vise at de fysiske kravene for funksjonshemmende, som saken handler om, hadde blitt prøvd før i Ombudet eller andre steder. Dette hadde de ingen dokumentasjon på. Personlig kjenner jeg på en stor irritasjon. Når Politihøgskolen skriver sitt svar til meg, så er de naturligvis klinkende klar over hvilke saker som faktisk har vært til behandling før. Likevel velger de å skriver på den måten de gjør. Etisk er dette forkastelig. Du velger altså å gi leserne et inntrykk av at kravene er helt lovlig etter Ombudets mening, og at det er mange saker som har omhandlet det samme som jeg prøver å formidle. Sjokkerende, spør du meg. 


Ønsker du å søke opp sakene, går du inn på:
 https://www.ldo.no/sok/?q=politih%C3%B8gskolen