Presentasjon på Universitetet i København

En stor opplevelse

Drømmen ble til virkelighet! Idag fikk jeg presentere saken for alle interesserte ved Universitetet i København. Dette var noe spesielt. Å snakke på vegne av mennesker som trenger det, er en ubeskrivelig god følelse. Tusen takk til Foreningen Argument som satte opp arrangementet. 

Etter presentasjonen ble det mottakelse av en rekke spørsmål. Det er bred enighet blant oss jusstudenter, at den ordning som både Norge og Danmark har ved sine Politihøgskoler, er uforenlig med etiske verdier. Det store flertall er også av den oppfatning at praksisen bryter med FNs konvensjon om Rettigheter for Mennesker med nedsatt funksjonsevne (UNCRPD). 

Engasjementet var stort, og takk til alle som møtte!