Presentasjon i Human Rights Law

Spennende mulighet 

Idag fikk jeg en sjelden, dog veldig spennende mulighet til å presentere saken på engelsk i faget International Human Rights Law ved Universitetet i København. Dette faget er jeg en del av, og utgjør en av mine valgfag dette semester. Også masterstudenter i Rettsvitenskap fra Danmark, England, USA, Tyskland og flere nasjoner, ble veldig engasjert etter presentasjonen. Blant annet fant vi ut av at The Metropolitan Police i London har delt sin politiutdanning, slik at personer i rullestol og andre fysiske funksjonsnedsettelser kan arbeide med f.eks. etterforskning i politet.

Professoren i dette faget ønsket også at jeg skulle spre saken enda videre, og ville sette opp et arrangement for hele Universitetet i København. Dette hadde betydd mye for den oppmerksomhet vi kan få i saken, og personlig ville det betydd mye å fått muligheten til å presentere dette for så mange som mulig.