Politihøgskolen utarbeider tilsvar

Klagen er kommet til PHS

Vi har nå fått melding om at klagen er sendt til Politihøgskolen fra Diskrimineringsnemnda. Dette betyr i praksis at Politihøgskolen i disse dager skriver tilsvar til klagen, altså deres argumentasjon for at deres opptakskrav er i tråd med både lov og etikk. Selv om det er en god stund til at vi kan regne med en avgjørelse fra Diskrimineringsnemnda, er vi glade for at prosedyren allerede er godt igang. 

Vi skal holde dere oppdatert på sakens videre utvikling!
Tusen takk til alle dere som følger med saken. Det setter vi stor pris på.