Oppdatering på saken

Spennende utvikling

Det er en liten stund siden "bloggen" har blitt tilføyet nytt innlegg, og dermed passer det godt å gi en generell oppdatering på saken. Først og fremst er arbeidet med den offisielle klagen godt igang, og vil mest sannsynlig være ferdigstilt mot slutten av august. Denne klagen skrives av Espen Oseid Danielsen, og skal sendes til Diskrimineringsnemnda når den er ferdig. Klagen vil utgjøre selve grunnlaget for saken, og dermed kan det hende at det vil ta noe lengre tid før vi anser oss fornøyd med dokumentet. 
Videre har Espen kommet i kontakt med Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Guro Angell Gimse (H). Saken er sendt til henne, og vi avventer tilbakemelding. 
Også "Klassekampen" har vært i kontakt med Espen, og vi anser det sannsynlig at de vil skrive om saken innen kort tid. 


Det er mye spennende som vil skje i tiden som kommer!