Klagen er ferdig!

En stor dag

I dag kan vi med glede annonsere at Espen har skrevet ferdig den offisielle klagen som skal sendes til Diskrimineringsnemnda i løpet av noen få dager. Dokumentet, som er på 14 sider, inneholder blant annet argumenter hentet fra nasjonal lovgivning og internasjonale konvensjoner.

Det er etter vår mening et dokument som er svært godt egnet til å utfordre lovligheten av Politihøgskolen sine fysiske opptakskrav. Espen selv anser klagen for å være saklig god, både i henhold til loven og til det etiske. 

For ca. 9 måneder siden skrev Espen en kronikk på Universitetet i København om kravene til Politihøgskolen. Etter flere publikasjoner i medier, avholdte foredrag og målrettet jobbing over lang tid, er det utrolig gøy å se omfanget av denne saken på dette tidspunkt. Det er ingen tvil om at dette er en prinsipiell sak som vil få betydning for svært mange mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Vi lager et nytt innlegg når klagen er sendt inn av Norges Handikapforbund. Dette er forventet å skje i løpet av den kommende uke. TV2 har lenge holdt saken standby, og vi håper at de sender saken i sine 21-Nyheter i løpet av den kommende uken. Dere holdes oppdatert.

Gratulerer så masse til Espen for en fantastisk innsats så langt!
Dette er en stor dag for saken.