Intervju med TV2

Intervju med TV2

Denne uken har Espen blitt intervjuet av TV2 i forbindelse med saken! Dette er svært gledelige og spennende nyheter, og vi setter stor pris på at TV2 ønsker å rette oppmerksomhet på PHS-saken. Takk for en veldig positiv opplevelse.

Dette beviser på mange måter at saken fortsetter å sette spor etter seg. Vi håper så mange som mulig vil få med seg innslaget. Det er noe usikkert når innslaget vil bli sendt, men uansett skal vi informere om dette igjen når den tiden nærmer seg.