NRK engasjerer seg!

INTERVJU MED NRK

I dag hadde Espen et intervju med NRK Trøndelag! Det ble et svært hyggelig møte med reporter utenfor Politihuset i Trondheim. Spørsmålene var godt formulert og begge parter var godt fornøyd etter intervjuet. Det er i første rekke ment for å bli publisert på NRK sin nettsider, med mulighet for mer etter hvert. Vi setter stor pris på at NRK engasjerer seg i saken. Det betyr mye for oss.
Fra før har også TV2 intervjuet Espen i forbindelse med en reportasje som vil bli sendt på TV2-Nyhetene i de kommende dager. Det vil bli lagt ut link og kommentar når disse innslagene blir offentliggjort.
For en fantastisk og spennende tid for denne saken. Det er med stor takknemlighet og ydmykhet at man registrer så mye interesse rundt dette prinsipielle spørsmålet rundt Politihøgskolen sine opptakskrav. Vi kommer uansett ikke til å gi oss. Motivasjonen har aldri vært større enn den er på dette tidspunkt!