Om oss

Vi engasjerer oss for likestilling!

Velkommen til PHS-saken! 

Sakens kjerne angår de fysiske opptakskravene som kandidatene må bestå for å kvalifisere seg til Politihøgskolen. Disse krav ekskluderer totalt alle de mennesker som sitter i rullestol, eller har andre fysiske funksjonsnedsettelser. Vi har en klar oppfatning av at disse krav er i strid med både nasjonal og internasjonal lovgivning angående forbud mot diskriminering. 

Aldri før har de fysiske opptakskravene ved Politihøgskolen, og dens virkning for mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser, blitt prøvd rettslig.
Selv om loven er noe som uttrykker hvordan det er per dags dato, er det opp til oss mennesker i samfunnet å si hvordan den bør være. Loven skal gjenspeile det samfunnet som til enhver tid gjelder, og i 2019 skal vi se etter flere måter å inkludere mennesker med diverse funksjonsnedsettelser på. Etikken er viktigere enn hva loven sier. Det er urimelig og urettferdig at funksjonshemmende mennesker blir avskåret fra å bli Politi, å jobbe inne med oppgaver Politiet gjør.

Link til artiklene som utgjør sakens kjerne:
https://www.politiforum.no/artikler/opptakskrav-i-strid-med-loven/455399 (opprinnelig artikkel fra Espen)

https://www.politiforum.no/artikler/opptakskravene-i-trad-med-loven/455650 (Politihøgskolen svarer)

https://www.politiforum.no/artikler/phs-fremstar-lite-losningsorientert/455958 (Espen sine bemerkninger) 

Bli med på å spre budskapet, og selvfølgelig kontakt oss om det er spørsmål! 

Menneskerettigheter er verdt å bry seg om.

Utgangspunktet

Å diskriminere er forbudt

 

Etter Likestillings-og diskrimineringsloven § 6 er det forbudt å diskriminere mennesker grunnet sine fysiske funksjonsnedsettelser. I 2006 kom FN med en egen konvensjon om rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser (UNCRPD). Denne konvensjonen er bindende for Norge, og inneholder en rekke bestemmelser som forplikter offentlige myndigheter til å fremme likestilling. I vår egen Grunnlov av 1814 i § 98 står det at "intet menneske må utsettes for usaklig eller urimelig forskjellsbehandling". 


Det store flertall av politibetjenter arbeider inne med administrative oppgaver. Det er ingenting som hindrer mennesker i rullestol å utføre disse arbeidsoppgavene. Likevel er de fysiske opptakskravene absolutte.

Vil du høre mer om partenes argumenter og hvordan lovgivningen ser ut? Ta kontakt med oss da vel, så kan vi holde en presentasjon! 

Kontakt

Send oss gjerne en melding!

 

 

 

Har du ytterligere spørsmål om saken? Ønsker du å booke et foredrag? Eller har du andre spørsmål? Skriv til oss da vel!

M: nhf@nhf.no 
     espenoseid@hotmail.com